Products

프라이빗 클라우드 스토리지
INNORIX QQO

웹 기반 파일 전송 제품
INNORIX WP

장비간 자동화된 파일전송
INNORIX IoT

파일 전송현황 모니터/추적
INNORIX MRT

INNORIX provides enterprise file transfer solutions

with 2 headquarter locations and 250 partners in 7 countries.

INNORIX Korea

Partners in Korea

Partners in Japan

Partners in Vietnam

Partners in Singapore

Partners in Thailand

Partners in Indonesia

INNORIX US

Partners in US

Các đối tác của INNORIX là các công ty CNTT chuyên biệt như ISP, Trung tâm Dữ liệu, Tư vấn và SI, vv

Họ là các chuyên gia hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dịch vụ công cộng, tài chính, truyền thông, v.v.

Cung cấp tổng số các giải pháp CNTT như NI, S / W, H / W và các dịch vụ tư vấn và phát triển, vv

United States

Support English

Japan

Support Japanese, English

Korea

Support Korean, English

Indonesia

Support Indonesian, English

Vietnam

Support Vietnamese, English

Thailand

Support Thai, English

Singapore

Support English, Cantonese, Mandarin, Malay

Sales

sale.en@innorix.com

Technical Support

tech@innorix.com

Partnership

partner@innorix.com

United States

Support English

Japan

Support Japanese, English

Korea

Support Korean, English

Indonesia

Support Indonesian, English

Vietnam

Support Vietnamese, English

Thailand

Support Thai, English

Singapore

Support English, Cantonese, Mandarin, Malay

INNORIX US

Tel : 716-835-3333

1140 Avenue of the Americas, New York City, NY 10036

INNORIX Korea

Tel : 02-557-2757

INNORIX Bldg., 4-2 Singyo-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea

Send us a message

Location and language
Details

Your city name

Language

Phone number

Email

Company name

Your name

Contents